Jesteś tutaj: Start / Kontakt

Kontakt

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przedszkole Samorządowe w Margoninie
ul. Polna 6, 64-830 Margonin
woj. wielkopolskie, pow. chodzieski, Margonin

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (e-PUAP)
/PSMargonin/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń
AE:PL-76132-77874-FUBTC-22.

Numery telefonów:
Margonin: tel. 67 28 46 113
Lipiny: tel. 67 28 35 313
Próchnowo: tel. 67 28 35 800
Radwanki: tel. 67 28 35 712

Formularz kontaktowy

Kontakt
Dane kontaktowe:
LUB
Twój numer IP: 100.26.179.41 | ec2-100-26-179-41.compute-1.amazonaws.com | 100.26.179.41

W celu utrudnienia rozsyłania spamu przez automaty, proszę rozwiązać proste zadanie matematyczne.
Dla przykładu: 2+1 daje 3.


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w korespondencji jest Centrum Usług Wspólnych w Margoninie, ul. Polna 6, 64-830 Margonin, e-mail: it@cuw.margonin.pl, nr tel.: 67 2644270.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) i e), art. 7 i art. 9 ust. 2 RODO i w celu realizacji zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do zakończenia postępowania w sprawie a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec sposobu takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi na działania Administratora w zakresie ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

Inspektorem danych osobowych jest Małgorzata Kollas. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Centrum Usług Wspólnych w Margoninie:
Adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Adres poczty elektronicznej: malgorzata.kollas@cbi24.pl
Telefon kontaktowy: 67 2644 270