Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Przedszkolny zestaw programów na rok szkolny 2022/2023

"Trefliki w przedszkolu"- program wychowania przedszkolnego - Dorota Kossakowska

"Drużyna marzeń" - program wychowania przedszkolnego - Jolanty Wasilewskiej, program realizowany w oddziale w Radwankach 

"Jesteśmy dziećmi Boga"- Wydawnictwo WAM Kraków. Program nauczania religii rzymskokatoliskiej w przedszkolach i szkołach, wrzesień 2018

"TAK dla Jezusa" - k.s.K. Zegan, P. Kondrak, B. Nosek 

„Czyste Powietrze Wokół Nas” – program profilaktyczny, którego celem jest kształtowanie nawyków i zachowań małych dzieci, umacniających zdrowie; zwiększenie wiedzy i świadomości rodziców w zakresie profilaktyki chorób, zdrowego stylu życia oraz bezpieczeństwa dzieci.

Program adaptacyjny "Spokojni rodzice - uśmiechnięte dzieci"

3 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Przedszkolny zestaw programów na rok szkolny 2022/2023

Dzieci na dzień 28 marca 2022r. w Przedszkolu Samorządowym w Margoninie

Do przedszkola uczęszcza 268 dzieci.

Liczba dzieci ogółem:

  • Próchnowo: 17
  • Lipiny: 17
  • Radwanki: 35
  • Margonin: 199
  • Razem: 268
3 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Dzieci na dzień 28 marca 2022r. w Przedszkolu Samorządowym w Margoninie

Umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe, ul. Poznańska 10, 64-830 Margonin, numer telefonu: 67 28 46 113, dyrektor@przedszkole.margonin.pl.

3 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Umowy

Zasady naboru

Zasady i kryteria przyjęć dzieci do przedszkola

Statut przedszkola

Zasady rekrutacji

§ 14

  1. Zasady rekrutacji oparte na przepisach Ustawy o Systemie Oświaty i przepisach wykonawczych  do tej ustawy, określa regulamin, który stanowi załącznik nr 1 do Statutu.
3 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Zasady naboru

Sposób załatwiania spraw

Dyrektor przyjmuje interesantów:

  • we wtorki  w godz. 8.00 -12.30
  • środy i czwartki w godz. 8.00 -12.00
  • poniedziałki i piątki  w godz.  8.00 - 11.00


W  sprawach  pilnych wskazany  jest wcześniejszy kontakt telefoniczny 672846113 lub 508 053 873
_________________________________________________________________

Podania, wnioski i pisma można również kierować na adres :
Przedszkole Samorządowe
ul. Poznańska 10
64-830 Margonin

oraz e-mail: sekretariat@przedszkole.margonin.pl
_________________________________________________________________

Korespondencję  przyjmuje  referent, przekazuje ją dyrektorowi  przedszkola, a w razie jego nieobecności wicedyrektorowi.

Sprawy załatwia się wg kolejności ich wpływu i stopnia pilności, zgodnie z KPA

3 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Sposób załatwiania spraw